مشاوره برجسته سازی و پروتز گونه ها

بازدید : 16733   |      

انواع روشهای برجسته سازی گونه شامل:1.تزریق ژل 2.تزریق چربی 3.پروتز گونه

مشاوره برجسته سازی و پروتز گونه ها: به مرور زمان و با افزایش سن تغییراتی در این قسمت پدید می آید که عبارتند از کم شدن چربی های زیر پوست،تحلیل و کاهش حجم استخوان گونه و شل شدن و افتادگی پوست در نتیجه ناحیه میانی صورت حالت گودرفتگی پیدا کرده و شخص مسن تر و خسته تر به نظر می آید از خصوصیات مهم صورتی شاداب و متوازن ،استهکام و برجستگی گونه هاست. انواع روشهای برجسته سازی گونه شامل:1.تزریق ژل 2.تزریق چربی 3.پروتز گونه درضمن عمل پروتز گونه قابل انجام با عمل زیبایی بینی می باشد.