مشاوره

مشاوره زیبایی عمل بینی

رشد بینی تا 16 سالگی ادامه می یابد و سپس متوقف میشود پس انجام جراحی تا قبل از این سن کار عاقلانه ای نیست. یک بینی عمل شده باید کارکرد طبیعی داشته باشد ،ساختمان آن آسیب پدیر نشود،زیبایی بینی طبیعی باشد.

مشاوره برجسته سازی و پروتز گونه ها

به مرور زمان و با افزایش سن تغییراتی در این قسمت پدید می آید که عبارتند از کم شدن چربی های زیر پوست،تحلیل و کاهش حجم استخوان گونه و شل شدن و افتادگی پوست در نتیجه ناحیه میانی صورت حالت گودرفتگی پیدا کرده و شخص مسن تر و خسته تر به نظر می آید.