مشاوره

مشاوره زیبایی عمل بینی

رشد بینی تا 16 سالگی ادامه می یابد و سپس متوقف میشود پس انجام جراحی تا قبل از این سن کار عاقلانه ای نیست. یک بینی عمل شده باید کارکرد طبیعی داشته باشد ،ساختمان آن آسیب پدیر نشود،زیبایی بینی طبیعی باشد.