کرایو درمانی

بازدید : 12553   |      

از روشهای رایج برای درمان ضایعات پوستی است که می تواند به صورت سرپای انجام شود. این روش برمبنای تخریب سلولهای هدف با سرد کردن ناگهانی آنها پایه ریزی شده است و برای طیف وسیعی از مشکلات پوستی کاربرد دارد.

از روشهای رایج برای درمان ضایعات پوستی است که می تواند به صورت سرپای انجام شود. این روش برمبنای تخریب سلولهای هدف با سرد کردن ناگهانی آنها پایه ریزی شده است و برای طیف وسیعی از مشکلات پوستی کاربرد دارد. موارد کاربرد این روش در لک های ناشی از آفتاب , بعضی از ضایعات عروقی , ضایعات ویروسی مثل زگیل , کیستها , زائده های گوشتی و ... می باشد. دربسیاری از موارد کرایوتراپی یک ضایعه باید چند نوبت انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.