میکرودرم ابریژن

بازدید : 11596   |      

از دستگاه ميكرودرم ابريژن براي از بين بردن ضايعات سطحي پوست مانند اسكارهاي آكنه سطحي ، چين و چروكهاي ظريف ، لكه هاي سطحي ناشي از پيري ، منافظ باز و پاكسازي استفاده مي شود.

دستگاه ميكرودم ابريژن جهت لايه برداري سطح پوست به عمق دلخواه استفاده مي گردد . در اين دستگاه لايه برداري توسط پاشش پودر انجام ميگيرد .مكانيسم عمل به اين صورت ميباشد كه پودري ازنازل وسط دستگاه به پوست پاشيده و باعث خراش آن مي گردد و همزمان توسط مكنده هاي اطراف هندپيس پودرو پوست كشيده شده كشيده شده به داخل محفظه ديگري مكيده ميشود. البته بعضي از دستگاههاي ميكرودرم ابريژن مانند آنچه در كلينيك باران مي باشد مجهز به يك هندپيس ديگري هم هستند قادر به اندرمولوژي ميباشد بدين شكل كه پيش از كار لايه برداري يا هندپيس مذكور افزايش جريان خون را زير پوست با ايجاد مكش افزايش ميدهد. از دستگاه ميكرودرم ابريژن براي از بين بردن ضايعات سطحي پوست مانند اسكارهاي آكنه سطحي ، چين و چروكهاي ظريف ، لكه هاي سطحي ناشي از پيري ، منافظ باز و پاكسازي استفاده مي شود.