ليزر CO2 Fractional

بازدید : 11427   |      

سيستم Pixel/ Fractional از جديد ترين سيستم هاي ليزر co2 در سطح دنيا مي باشد.

سيستم Pixel/ Fractional از جديد ترين سيستم هاي ليزر co2 در سطح دنيا مي باشد. اين دستگاه Non ablative بوده و به صورت نفوذ در عمق پوست اثر بخشي مي كند البته عمر نفوذ اين دستگاه قابل تنظيم است . تاباندن اشعه اين ليزر به سطح پوست علاوه بر لايه برداري عميق و دقيق كه باعث بهبود چين هاي ظريف اطراف چشم و لب و كل صورت ، جاي جوش و اسكارهاي قديمي نظير آبله مرغان و سالك و زخم هاي قديمي ، جمع شدگي منافظ باز ، از بين بردن خطوط استريا كه ناشي از افزايش و كاهش وزن و حاملگي هاي متعدد است مي شودو با بهره گيري از تكنولوژي تحريك گرمايي سلولهاي عمقي پوست باعث افزايش كلاژنسازي و بازگشت خاصيت الاستيسيته (ارتجاعي ) پوست مي گردد و در نتيجه در پوست هاي شل و افتاده كه بر اثر مرور زمان به اين شكل درآمده اند مي تواند يك ليفتينگ بدون جراحي ايجاد نماييد . كلينيك باران با داشتن دوربين درماتوسكوپ كه قادر به آناليز كردن عمق گود افتادگي چروكها واسكارها مي باشد درصد پيشرفت بهبودي بيماران را پس از استفاده از اين نوع ليزر به راحتي مي تواند ارزيابي كند وروند بهبودي بيمار علاوه بر مشاهده ظاهري به طوردقيق و علمي هم توسط پزشك متخصص و با كمك دوربين درماتوسكوپ قابل ارزيابي خواهد بود.