دستگاه R2PL

بازدید : 10348   |      

اين دستگاه براي درمان ضايعات عروقي ، جوانسازي ، رفع پيگمانتها (ضايعات رنگدانه دار ) كارآمد مي باشد .

اين دستگاه براي درمان ضايعات عروقي ، جوانسازي ، رفع پيگمانتها (ضايعات رنگدانه دار ) كارآمد مي باشد . از مزاياي اين دستگاه مي توان به سيستم Cooling بسيار قوي ، LCD مجهز به ذخيره سازي اطلاعات اشاره كرد. همچنين با توجه به سيستم Rotatien فيلتر دستگاه مستقيما روي لامپ مي باشد كه براي تغيير مد لازم به تغيير فيلتر نيست و براي هر مد لامپ تغيير مي كند و نتيجه با سرعت بالاتري ميتوان كارهاي مختلف مذكور را با اين دستگاهها انجام داد . البته در كلينيك باران با توجه به متنوع بودن دستگاهها وداشتن دستگاههاي ديگر براي رفع پيگمانته و جوانسازي در سطح بالاتر ، انتخاب دستگاه متناسب براي هر بيمار توسط متخصصين صورت مي گيرد.